Doe mee aan de workshop ‘In gesprek over kwaliteit’!

Update 13 april: deze workshop is helaas vol.

Het programma Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein heeft, in samenwerking met SIOO, een workshop ‘In gesprek over kwaliteit’ ontwikkeld. De eerste workshop vindt op 19 april online plaats, van 13.00 – 17.00 uur waar, in tegenstelling tot toekomstige workshops, individueel op ingeschreven kan worden. Een unieke kans om erachter te komen wat deze workshop voor uw gemeente/regio of organisatie kan betekenen.

Wie zoeken we en wat gaan we doen?

Er is plaats voor maximaal 12 deelnemers verdeeld over gemeenten, aanbieders en verwijzers / cliëntenverenigingen. Kort gezegd gaan we samen op zoek naar ieders perspectief op kwaliteit waardoor de deelnemers zicht krijgen op essentiële aspecten van kwaliteit van hulp aan de cliënt en slaan we een brug naar gezamenlijke uitgangspunten.

Gemeenten kunnen deze uitgangspunten meenemen in hun kwaliteitscriteria bij inkoop. Aanbieders van jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning kunnen hun bedrijfsvoering inrichten op deze essentiële aspecten van kwaliteit.

Daarnaast nemen we uw ervaringen met deze eerste workshop mee om de inhoud van de workshop te verbeteren. In de folder vindt u meer informatie over deze workshop. 

Wat levert deelname u op?

Na afloop van de workshop kunt u aangeven wat u mist of anders zou willen zien. Vervolgens proberen wij alle aanbevelingen in de workshop te verwerken. Daarmee heeft u dus invloed op de inhoud van de workshop. Bovendien kunt u zelf ondervinden of de workshop geschikt is voor uw gemeente/regio om bijvoorbeeld gedragen te komen tot aanscherping van kwaliteitscriteria of het inkoopbeleid van jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning.

Meer informatie en aanmelden?

Wilt u eerst meer informatie over deze eerste online workshop? Of wilt u zich aanmelden? Stuurt u dan voor donderdag 15 april een mailtje naar onze dienstpostbus. We hebben ruimte voor 5 deelnemers van gemeenten, 5 deelnemers van aanbieders en 2 (vertegenwoordigers van) cliënten. Deelname is op volgorde van binnenkomst van de inschrijvingen.