Eerste workshop ‘In gesprek over kwaliteit’ waardevol gebleken

Het programma Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein heeft, in samenwerking met Sioo, een workshop ‘In gesprek over kwaliteit’ ontwikkeld. In verband met de coronamaatregelen is ook een digitale versie beschikbaar. De eerste workshop vond op 19 april online plaats waar, in tegenstelling tot toekomstige workshops, individueel op ingeschreven kon worden. Onder de 10 deelnemers waren gemeenten, aanbieders en cliënten vertegenwoordigd.

Waarom de workshop ‘In gesprek over kwaliteit’?

De workshop 'In gesprek over kwaliteit' brengt binnen een regio de gemeenten, aanbieders van jeugdhulp of maatschappelijke ondersteuning en (vertegenwoordigers van) cliënten bij elkaar rondom het thema goede kwaliteit van hulpverlening aan de cliënt. Samen gaan we op zoek naar ieders perspectief op kwaliteit waardoor de deelnemers zicht krijgen op essentiële aspecten van kwaliteit van hulp aan de cliënt en slaan we een brug naar gezamenlijke uitgangspunten. Gemeenten kunnen deze uitgangspunten meenemen in hun kwaliteitscriteria bij inkoop. Aanbieders van jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning kunnen hun bedrijfsvoering inrichten op deze essentiële aspecten van kwaliteit.

De eerste digitale workshop: hoe werkt het?

De digitale workshop werd in de vorm van een simulatie aangeboden, waarin deelnemers de rol aannamen van een vertegenwoordiger van een gemeente, een aanbieder of een cliënt, om vervolgens aan de hand van casuïstiek met elkaar in gesprek te gaan.

Na een korte introductie in de digitale ontvangstruimte kozen de deelnemers hun gewenste rol. Zij besloten allen te kiezen voor een ander perspectief dan die vanuit hun professionele functie. Hierna lazen de deelnemers de briefing van hun gekozen rol en de bijhorende casus in de simulatie. Daarna gingen de deelnemers direct met elkaar in gesprek over de casuïstiek.

Het rollenspel leverde vele nieuwe inzichten op!

Vervolgens speelden de deelnemers een Open Tafel gesprek, waarin gemeente, aanbieders en cliëntenraad met elkaar in gesprek gingen; nog steeds vanuit hun gekozen rol. De begeleiders gaven vervolgens een korte introductie in veranderkundige theorie om deelnemers handvatten te geven om het Open Tafel gesprek meer vanuit gezamenlijkheid vorm te geven. Deelnemers hebben vervolgens het Open Tafel Gesprek nog eens over gedaan. Dit leidde tot een meer open en helpend gesprek, een dialoog. De begeleiders daagden deelnemers uit om de verschillende rondes ook affectief te evalueren, met vragen zoals ‘hoe ervaarde je het gesprek?’ en ‘wat zegt je gevoel?’. Dit hielp deelnemers om het gesprek over het voorzien in de hulpvraag van de cliënt, en daarmee kwaliteit, flink te verdiepen.

Hoe nu verder?

De deelnemers zijn gevraagd om de workshop te evalueren. Met deze verbeterpunten gaat Sioo, samen met het programma Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein, aan de slag. U kunt de digitale workshop (en tzt ook weer live) overigens nu al aanvragen voor uw regio.

Meer informatie en aanmelden?

Wilt u eerst meer informatie over deze workshop? Leest u dan de folder door.

Wilt u zich nu al aanmelden? Dat kan. Stuurt u dan een mailtje naar het Regioteam via de Helpdesk.