Handreiking Uitvoeringsvarianten iWmo en iJw

Het Zorginstituut Nederland heeft de Handreiking Uitvoeringsvarianten iWmo en iJw uitgebracht (oktober 2017). Het doel van deze handreiking uitvoeringsvarianten is om gemeenten en zorgaanbieders te ondersteunen bij de keuze voor en implementatie van de bij hen passende uitvoeringsvariant.