Werkgroep Standaardisatie

In werkgroepen ontwikkelen gemeenten en aanbieders zelf producten voor het programma Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein. Zo zijn de producten van het programma actueel en bruikbaar voor degenen die er in de praktijk mee werken. De werkgroepen houden zich bezig met een concrete opdracht. Zodra de opdracht is afgerond, wordt de werkgroep opgeheven of gaat men aan de slag met een nieuwe opdracht: een concrete vraag die komt vanuit gemeenten en/of aanbieders. De resultaten hiervan worden op deze website gepubliceerd  of (bijvoorbeeld bij workshops) via de regioadviseurs opdrachtgever- en opdrachtnemerschap Wmo & Jeugdwet ingezet bij gemeenten en aanbieders. Leden uit het programmateam ondersteunen de werkgroepen.

Doel werkgroep Standaardisatie

Er is een begeleidingsgroep die een onderzoek heeft begeleid naar verschillen in niet-beleidsmatige inkoopbepalingen tussen gemeenten en de administratieve lasten die dat bij gemeenten en aanbieders veroorzaakt. Het onderzoeksbureau ontwikkelde vervolgens modelbepalingen, waarmee de geïnventariseerde administratieve lasten worden verminderd wanneer deze modelbepalingen standaard door gemeenten worden gebruikt. Deze modelbepalingen zijn vanaf heden beschikbaar. Op dit moment worden ze bij enkele gemeenten in hun inkoop getoetst.

Meer informatie over de Modelbepalingen

Meer informatie over Standaardisatie

Interesse?

Heeft u interesse om lid te worden van een werkgroep? Of heeft u een concrete vraag of probleemstelling waar een werkgroep zich over kan buigen? Dan maken wij graag een afspraak om dit door te spreken. Bij voldoende belangstelling kan altijd een nieuwe werkgroep worden opgestart.

Aanmelden voor een werkgroep of het doorgeven van een vraag of probleemstelling kan eenvoudig door het mailen van een bericht naar _dienstpostbusContracteringSociaalDomein@minvws.nl.