Doorontwikkeling Taakgerichte Uitvoeringsvariant

Onze samenwerkingspartner Ketenbureau i-Sociaal Domein heeft in juni 2020 de handreiking ‘Kiezen voor de Taakgerichte Uitvoeringsvariant’ gepubliceerd, speciaal voor gemeenten en (zorg)aanbieders die overwegen om taakgericht te gaan werken in het sociaal domein. De handreiking geeft een overzicht van de belangrijkste te maken keuzes in het opzetten van een taakgerichte werkwijze en geeft een eerste inzicht in de (praktische) consequenties van deze keuze voor de uitvoeringspraktijk inclusief succesfactoren en belangrijke valkuilen.

Doorontwikkeling noodzakelijk

Van de drie uitvoeringsvarianten (inspanningsgericht, taakgericht, outputgericht), wordt de taakgerichte uitvoeringsvariant nog relatief beperkt toegepast, maar de interesse erin neemt toe. Tegelijkertijd ontstaan er verschillende verschijningsvormen omdat deze uitvoeringsvariant nog in ontwikkeling is. Zonder goede begeleiding van dit ontwikkelproces, bestaat het risico dat de potentiële winst van de taakgerichte variant verloren gaat.

In de handreiking ‘Kiezen voor de Taakgerichte Uitvoeringsvariant’ wordt een aantal belangrijke dilemma’s beschreven die om nadere uitwerking vragen. De volgende stap is om de taakgerichte uitvoeringsvariant verder door te ontwikkelen.

Meer informatie

Meer informatie over de aanpak van deze doorontwikkeling vindt u op de website van het Ketenbureau i-Sociaal Domein. Wilt u meer weten over de inzet van de taakgerichte uitvoeringsvariant of wilt u hierover sparren, dan kunt u terecht bij het Regioteam.