Binnenkort: Afwegingskader hoofd- en onderaannemerschap

Voordat een gemeente kiest voor het verplicht stellen van hoofd- en onderaannemerschap voor de gecontracteerde (zorg)aanbieders van jeugdhulp of maatschappelijke ondersteuning, is het handig om te weten wat dit voor impact heeft op alle betrokkenen. Ook voor (zorg)aanbieders is het goed om te weten wat een hoofd- en onderaannemerschap constructie voor impact heeft voordat zij een contract aan gaan waar dit een onderdeel van is. Daarom heeft de werkgroep Hoofd- en onderaannemerschap van het programma Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein opdracht gegeven voor het ontwikkelen van een Afwegingskader hoofd- en onderaannemerschap sociaal domein.

De werkgroep hoofd- en onderaannemerschap

Deze werkgroep van het programma Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein is in 2019 gestart naar aanleiding van signalen van gemeenten, (zorg)aanbieders en branche- en beroepsverenigingen. Zij hebben veel vragen over de hoofd- en onderaannemerschapconstructie en ervaren veel knelpunten in de uitvoering. Het doel van de werkgroep is het bevorderen van een weloverwogen keuze met betrekking tot hoofd- en onderaannemerschap bij zowel gemeenten als aanbieders. Meer informatie over deze werkgroep. 

Het afwegingskader

De werkgroep heeft opdracht gegeven voor een afwegingskader hoofd- en onderaannemerschap waarin de impact van de constructie binnen de drie uitvoeringsvarianten voor bekostiging op de cliënt, hulpverlener, (zorg)aanbieder en gemeente in kaart is gebracht. De opdracht is uitgevoerd door KPMG en zij leveren deze maand (maart 2021) het afwegingskader op.

Gebaseerd op onderzoek

Door middel van deskresearch en interviews is in kaart gebracht wat de impact van hoofd- en onderaannemerschap is op de cliënt, de hoofdaannemer, de onderaannemer, de individuele zorgprofessional en de gemeente. Wanneer de impact negatief is, zijn er ook mitigerende maatregelen opgehaald. Dit is allemaal verwerkt in een overzichtelijk rapport.

Impact op gemeenten

Het afwegingskader kan gemeenten helpen die in de oriënterende fase van een nieuwe inkoopprocedure zitten of gemeenten die gedurende hun contract op zoek zijn naar verbeteringen in de werkwijze. Zo kan hoofd- en onderaannemerschap bijvoorbeeld als gevolg van een beperkt aantal aanbieders een goede keuze lijken om de sturing vanuit de gemeente te vergroten, maar hierdoor heeft een gemeente bij inzet van onderaannemers wel minder zicht op de (zorg)aanbieders waar haar inwoners gebruik van maken. Verder kunnen gemeenten hun voordeel doen met de mitigerende maatregelen die andere gemeenten al hebben ontwikkeld.

Impact op zorgaanbieders

Voor (zorg)aanbieders is het goed om door middel van het afwegingskader te kijken waar ze aan beginnen voordat ze inschrijven op een aanbesteding waar de hoofd- en onderaannemerschapconstructie een onderdeel van de uitvoering is. Het voordeel is bijvoorbeeld dat de hoofdaannemer zicht heeft op alle partijen die worden ingezet voor de cliënt, maar deze constructie kan ook leiden tot een toename in administratieve lasten.

Meer weten?

Het afwegingskader verschijnt deze maand (maart 2021) op deze website. Door in te schrijven voor onze nieuwsbrief blijft u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van inkoop en aanbesteden in het sociaal domein.