Van Ketenbureau i-Sociaal Domein: Handreiking Taakgericht Werken

Overstappen naar de taakgerichte uitvoeringsvariant is een intensief traject waarbij het van belang is dat gemeenten en zorgaanbieders dit in partnerschap vormgeven. De vernieuwde Handreiking ‘Kiezen voor de taakgerichte uitvoeringsvariant’ van het Ketenbureau i-Sociaal Domein biedt daarvoor duidelijke kaders om er succesvol mee aan de slag te gaan.

In de afgelopen maanden is hier door experts en ervaringsdeskundigen van gemeenten en aanbieders hard aan gewerkt. In de handreiking worden alle dilemma’s, voordelen en valkuilen van taakgericht werken uitgebreid belicht. Belangrijk aspect hierbij is dat partnerschap tussen aanbieders en gemeenten centraal staat in het taakgericht werken. Hier is al de nodige ervaring mee opgedaan, maar er valt ook nog veel te leren en te ontdekken. De handreiking verschaft hierin houvast en richting.

Niet op cliëntniveau

De taakgerichte uitvoeringsvariant onderscheidt zich van de andere twee varianten doordat bij deze variant bekostiging van zorg en verantwoording over de geleverde zorg niet op cliëntniveau plaatsvindt. Er wordt een taak toegekend voor een vast budget, gericht op een specifieke (deel)populatie of opdracht, waarbij de gecontracteerde aanbieder(s) de ruimte krijgt/krijgen om de invulling van de taak samen met de cliënt in te vullen. Dit biedt potentiële voordelen bij de inrichting van het sociaal domein, zoals een eenvoudiger administratie, betere financiële beheersing, meer ruimte voor maatwerk voor de professional en een focus op kwaliteit van dienstverlening.

Gedurende het schrijven van de handreiking is ook duidelijk geworden dat de taakgerichte uitvoeringsvariant nog altijd in ontwikkeling is. Er valt nog veel te leren en te ontdekken. Het Ketenbureau en de begeleidingscommissie Taakgericht zullen deze ontwikkeling blijven monitoren en indien nodig de handreiking daarop aanpassen.

Naar de Handreiking kiezen voor de taakgerichte uitvoeringsvariant

Meer informatie bij het Ketenbureau i-Sociaal Domein