Strategie

Inkoop- en verkoopstrategie draait om het vertalen van strategische doelen naar concrete afspraken tussen gemeenten en (zorg)aanbieders. Een goede inkoopstrategie begint daarom met het vaststellen van strategische doelen. Met een marktanalyse wordt gekeken wat nodig en mogelijk is om de strategische doelen te behalen.

Op basis daarvan kunnen gemeenten samenhangende keuzes maken tussen het bekostigingsmodel (hoe wordt betaald), toegang (wie beslist of de cliënt zorg of ondersteuning krijgt en op welke gronden), leveranciersmanagement (wenselijke aantallen en kwaliteiten van aanbieders gezien de door de gemeente gewenste relatie met deze aanbieders) en contractvorm (eisen waaraan een aanbieder moet voldoen). Pas als deze strategische keuzes zijn gemaakt, kan de technische inkoop en de gevolgen voor de implementatie in de uitvoering vorm krijgen.

Ook aanbieders hebben strategische keuzes te maken. Bij welke gemeente schrijven zij wel of niet in en onder welke voorwaarden? Het proces dat aanbieders doorlopen is vergelijkbaar met het proces dat gemeenten doorlopen.

Op weg naar een strategische inkoop/verkoop

Een goede inkoopstrategie zorgt ervoor dat strategische doelen, marktanalyse, ontwikkelpotentieel en de vier bovenstaande keuzes met elkaar in harmonie zijn. Om tot deze harmonie te komen zijn zeven goede gewoonten geïdentificeerd. De keuzes die gemeenten kunnen maken zijn ook afhankelijk van de ontwikkelingsfase waarin men zich bevindt. De verschillende ontwikkelingsfasen zijn uitgewerkt in het white paper Herkenbare ontwikkelingsfasen. Voor zorgaanbieders is er de handreiking zorgverkoop. Voor inspiratie kunt u een kijkje nemen bij de praktijkverhalen.

Advies of hulp nodig?

Vanuit het programma Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein is ondersteuning beschikbaar voor het opstellen van een inkoop-/verkoopstrategie. Zo zijn er verschillende opleidingen ontwikkeld. Specifieke vragen worden geadresseerd via miniconferenties. En met procesbegeleiding wordt u verder geholpen wanneer u vast dreigt te lopen. Onze regioadviseurs kunnen met u meedenken over welke ondersteuning bij uw specifieke situatie past. Neemt u hiervoor contact op met onze Helpdesk.