08 oktober VOL Leergang professioneel inkopen voor het sociaal domein

Activiteitendata
-
Hotel Van der Valk in Veenendaal

Werkt u voor een gemeente of regionale organisatie, houdt u zich bezig met inkoop en/of contractmanagement van jeugdhulp en/of maatschappelijke ondersteuning en wilt u uw organisatie een stap verder helpen in de professionalisering van inkoop en contractmanagement in het sociaal domein? Het programma Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein heeft plekken ingekocht bij de 7-daagse Nevi leergang Professioneel Inkopen voor het Sociaal Domein.

Deze leergang legt het fundament dat u, als inkoper, beleidsmedewerker of contractmanager in het sociaal domein, nodig hebt om op professionele wijze uw werk te kunnen doen. De leergang bestaat in totaal uit 7 dagen en wordt op de laatste dag afgesloten met het presenteren van diverse opgedane inzichten. Wanneer u de volledige leergang hebt doorlopen en hebt afgesloten met een presentatie ontvangt u een certificaat.

De leerdoelen

Na deze leergang heeft u:

 • Kennis gemaakt met de context en drivers van het Sociaal Domein mede vanuit het perspectief van beleidsmakers/bestuurde
 • Op professionele wijze uw vak als inkoper/beleidsmedewerker/contractmanager in het Sociaal Domein kunnen ontwikkelen;
 • De dynamiek van het Sociaal Domein en met name de politiek bestuurlijke context kunnen uitleggen;
 • Inzicht in het kunnen maken van gerichte inkoopstrategieën voor de verschillende segmenten binnen het Sociaal Domein;
 • Uzelf ontwikkeld als sparringpartner voor andere functies (w.o. de beleidsmakers/bestuurders en zorgaanbieders);
 • Geleerd hoe u contractresultaten, -afspraken en de opvolging daarvan goed kunt managen en hoe u goed kunt interveniëren;
 • Methodes en technieken leren toepassen die u helpen vaardigheden te ontwikkelen om inkoop goed te kunnen positioneren en om de transformatie in de organisatie te bewerkstelligen.

Het programma

leergang bestaat in totaal uit 7 dagen. De eerste twee dagen vormen de basis van het programma en zijn een aaneengesloten blok inclusief avondprogramma. Na de opgedane basiskennis maken we op de derde dag de verbinding met de persoonlijke vraagstukken van de deelnemers zelf. Hier is veel aandacht voor en dit komt terug gedurende het gehele programma. Op dag vier en vijf maken we de overstap naar het maken van een inkoopstrategie, wat willen we bereiken en welke doelen dienen we na te streven. We sluiten dag vijf af met de vormen van marktbenadering (aanbestedingswet). Op dag zes maken we de verdieping naar het managen van het contract. Om te komen tot een certificaat, wordt de leergang op dag 7 afgesloten met het presenteren van diverse opgedane inzichten.

 Voorafgaand aan elke dag zit een stuk gedegen voorbereiding. We willen enerzijds de fysieke lessen optimaal kunnen voeden met het delen van ervaringen en inzichten en anderzijds vanuit de reflectie vanuit de eigen organisatie en het theoretische kader.

Gedurende deze leergang ontstaan er gerichte inzichten in: hoe effectief en efficiënt doe ik mijn werk, welke aandachtspunten heb ik t.a.v. van mijn eigen rol en functioneren en welke adviezen kan ik mijn organisatie teruggeven zodat dit bijdraagt aan de transitie van het Sociaal Domein. Op de laatste dag geeft de deelnemer een korte maar gerichte presentatie van deze inzichten. Wilt u meer weten, bekijk dan de Opzet van de opleiding professioneel inkopen voor het sociaal domein.

Data en locatie

De data van de eerste leergang zijn hieronder opgenomen. De tweede leergang start in januari 2021, de precieze data volgen later.

Data en locatie van de eerste leergang:

 Dag 1 + 2 (inclusief één avondprogramma) Donderdag 8 en vrijdag 9 oktober

 Dag 3 Donderdag 29 oktober

 Dag 4 Donderdag 19 november

 Dag 5 Donderdag 26 november

 Dag 6 Donderdag 10 december

 Dag 7 Donderdag 28 januari

De locatie van de trainingen zijn bij Hotel Van der Valk in Veenendaal.

Eisen deelname

Deelnemers moeten aan de volgende minimale eisen voldoen:

 • Ze zijn als ervaren inkoper, contractmanager of beleidsmedewerker betrokken bij inkoop en/of contractmanagement van jeugdhulp en/of maatschappelijke ondersteuning;
 • Ze hebben aantoonbare kennis en hebben relevante opleidingen genoten en willen dit inzetten om de organisatie en het stelsel verder te brengen;
 • Ze zijn in dienst bij een gemeente of inkooporganisatie, niet op inhuur- of detacheringsbasis;
 • Ze kunnen op alle data aanwezig zijn;
 • Ze hebben goed inzicht in de eigen positie en patronen in hun eigen organisatie en weten deze te benutten om goede, betaalbare en passende hulp te realiseren;
 • Ze krijgen de ruimte van leidinggevende/directie om hier tijd voor vrij te maken en de inzichten en adviezen n.a.v. de leergang te delen met management;
 • Kortom, deelnemers die het verschil willen en kunnen maken.

Aanmelden

Wilt u deelnemen aan de leergang? Meldt u dan vóór 18 september 2020 aan via een bericht naar _dienstpostbusContracteringSociaalDomein@minvws.nl.

Het programma Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein stelt 24 plaatsen verdeeld over twee leergangen beschikbaar. De plaatsen worden kosteloos aangeboden voor de deelnemers. Mochten er meer aanmeldingen zijn die aan de eisen voldoen dan beschikbare plaatsen, dan worden deelnemers door middel van een intakegesprek geselecteerd op onder andere regionale spreiding. Heeft u vragen over inhoud van de leergang? Dan kunt u terecht bij John Weinstock, bereikbaar via j.weinstock@nevi.nl.