Handreiking Zorgverkoop in het sociaal domein Maatwerk voor de gehandicaptenzorg

De handreiking Zorgverkoop in het Sociaal Domein van VGN ondersteunt aanbieders bij de contractering door gemeenten. De handreiking beschrijft o.a. de praktijk van gemeenten en de mogelijkheden die zorgaanbieders hebben om daar invloed op uit te oefenen.

In de opmaat naar de decentralisaties van onderdelen uit de AWBZ naar de gemeenten bracht de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) in 2012 de handreiking ‘Zorgverkoop in de Wmo’ uit.

Met dit document ondersteunt de VGN zorgaanbieders bij de contractering door gemeenten. De handreiking ‘Zorgverkoop in het sociaal domein’ is geactualiseerd en beschrijft de praktijk van gemeenten en de mogelijkheden die zorgaanbieders hebben om daar invloed op uit te oefenen. Daarnaast wordt nader ingegaan op samenwerking tussen gemeenten onderling en aanbieders.