Rapportage (Sturing op de) inkoop van jeugdhulp

Jeugdzorg Nederland heeft Qconsult onderzoek laten doen naar de gehanteerde sturingsmodellen. Centraal stond de volgende vraag: “Welke sturingsmodellen worden gehanteerd in de jeugdhulp en welke ervaringen hebben de aanbieders hiermee in het kader van het inkoopproces en de keten van toewijzing t/m verantwoording?”

De uitkomsten van het onderzoek, leest u in het rapport