Inkoop jeugdhulp Zeven goede gewoonten

De brochure ‘Inkoop Jeugdhulp Zeven goede gewoonten’ geeft een overzicht van tips en suggesties voor het vormgeven van een inkoopstrategie.

In de periode maart tot september 2018 is vanuit het Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd samen met vijf jeugdregio’s (Midden Limburg Oost, Limburg Noord, Zeeland, Twente en de samenwerkende regio’s in Zuid Brabant Oost) een leertraject doorlopen, met als doel om de inkoop verder te verbeteren door transformeren, inkopen en aanbesteden in één lijn te brengen.

De brochure ‘Inkoop Jeugdhulp Zeven goede gewoonten’ geeft inzicht in de opbrengsten van de leertrajecten en geeft een overzicht van tips en suggesties voor het vormgeven van een inkoopstrategie. Hiermee wordt beoogd een bijdrage te leveren aan de ambitie van gemeenten en aanbieders om in regioverband met elkaar te leren en ontwikkelen.