Herkenbare ontwikkelingsfasen

Wat hebben gemeentes en regio’s nodig om te identificeren waar zij staan, wat hun ambities zijn en wat daar eventueel voor moet gebeuren met betrekking tot inkoop in het sociale domein? U leest het in de Whitepaper ‘Ontwikkelingsfases bij verbeteren inkoop in het sociale domein’.

Deze drie vragen vormen de kern van het Ontwikkelingsmodel Inkoop in het sociale domein. Hiermee geeft SIOO een handvat aan organisaties om betere zorg aan te bieden. Het onderzoek is gedaan in samenwerking met de inkoopgroep West-Brabant West en er zijn gesprekken gevoerd met onder meer de regio’s Twente, Friesland en Utrecht.

In het white paper ontdekt u:

  • hoe het speelveld van inkoop in het sociale domein eruit ziet;
  • de kenmerken van een aantal voorbeeldregio’s (‘wegbereiders’) en de betrokkenen in hun speelveld;
  • het ‘Ontwikkelingsmodel Inkoop in het sociale domein’ van SIOO en de totstandkoming daarvan;
  • hoe u als organisatie dit model als handvat kunt gebruiken voor het bieden van betere zorg.