Handreiking 'Flexibiliteit Sociaal Domein' bij aanbesteden

Het sociaal domein is voortdurend in beweging en kan erg complex zijn. Zo wordt hard gewerkt aan transformatie en kan het aantal mensen dat een bepaalde vorm van zorg nodig heeft wijzigen. Gemeenten en aanbieders moeten hier steeds op inspelen en met vernieuwende oplossingen komen. 

Biedt aanbesteden voldoende ruimte en flexibiliteit om te onderhandelen of in dialoog te gaan met aanbieders? Hoe flexibel ben ik in mijn contracten? Dit zijn enkele vragen die vaak naar voren komen bij gemeenten en aanbieders die behoefte hebben aan flexibiliteit bij een aanbesteding. Deze Handreiking Flexibiliteit Sociaal Domein geeft meerdere manieren om flexibiliteit toe te passen zowel voor, tijdens als na een aanbesteding.