Transformatie

Inkoop kan gemeenten en aanbieders helpen om gezamenlijk de transformatie van het sociaal domein vorm te geven.

Gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor het organiseren van jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning. Het streven is om met deze decentralisatie de jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning dichter bij de inwoner te organiseren. Hierdoor kan de zorg en ondersteuning dichterbij en passender worden georganiseerd. Om deze transformatie te bewerkstelligen, is het nodig dat de inkoop van deze hulp ervoor zorgt dat hier voldoende ruimte voor is en dat de benodigde innovatie tot stand komt. Dat vraagt bijvoorbeeld flexibiliteit, maar ook een langere contractduur zodat er voldoende tijd is om de veranderingen ook daadwerkelijk voor elkaar te krijgen.

Transformatie versnellen door middel van inkoop

Benieuwd hoe u als gemeente de benodigde flexibiliteit en tijd kan inbouwen in het contract, bekijk dan de factsheet Flexibiliteit bij Aanbesteden en de factsheet Contractduur Bepalen. Leer ook van 11 Gouden Regels  om transformatie te versnellen; deze zijn gebaseerd op de praktijkervaringen van gemeenten en aanbieders. Voor inspiratie verwijzen wij u graag naar de praktijkverhalen.

Advies of hulp nodig?

Vanuit het programma Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein is ondersteuning beschikbaar voor de hoe u met inkoop bij kunt dragen aan de transformatie. Zo is het aanvragen van een symposium of miniconferentie mogelijk om te leren van de ervaringen van anderen. Ook procesbegeleiding is één van de opties. Onze regioadviseurs kunnen met u meedenken over welke ondersteuning bij uw specifieke situatie past. Neemt u hiervoor contact op met onze  Helpdesk.