Het Nieuwe Contracteren Sociaal Werk Nederland

Contracteren is geen éénrichtingsverkeer. Gemeente(n), lokale en regionale aanbieders, bewoners en maatschappelijke organisaties zijn hierbij betrokken. Onder regie van de gemeente voeren zij ter voorbereiding gesprekken over de bestemming en ontwikkelroutes. Met deze handreiking biedt Sociaal Werk Nederland een routekaart om het gesprek aan te gaan over de visie op samenwerking, marktordening, transitiepaden, contracteren en monitoring.