Eerste pilots wet maatschappelijke verantwoord inkopen Jeugdwet en Wmo 2015 gestart!

Cliënten betrekken bij inkoop jeugdhulp Utrecht

De gemeente Utrecht heeft met succes jongeren, ouders, professionals en organisaties nauw betrokken bij de aanbesteding Specialistische jeugdhulp 2020. LOC Cliëntenraden heeft hier een artikel over geschreven.

Aansluiten bij wensen en behoeften

Utrecht wilde zorg die aansluit bij de wensen en behoeften van jongeren en ouders die ook nog eens effectief is. Om dit te bereiken heeft de gemeente deze groepen nauw bij de aanbesteding betrokken. Het begon met verkennende gesprekken met een aantal jongerenorganisaties. Hieruit zijn Jongerenontwikkelgroepen samengesteld waarin vanuit elke organisatie jongeren waren vertegenwoordigd.

Inbreng jongeren

De inbreng van de jongeren heeft bijgedragen aan een mooi resultaat. Vanaf 2020 gaan twee samenwerkingsverbanden van jeugdhulpaanbieders de specialistische jeugdhulp uitvoeren. Met minder zorgaanbieders en vereenvoudiging van het landschap gaat Utrecht voor zorg dichtbij en op maat.