Transformatie in Zwolle: Schuring geeft glas

In de afgelopen jaren heeft de gemeente Zwolle hard gewerkt aan de doorontwikkeling van de Wmo-ondersteuning. Men was zich maar al te bewust van de complexiteit van het inrichten van het sociaal domein en wist dat verschillende invalshoeken nodig waren om tot een optimaal resultaat te komen.

Een intensieve samenwerking in de driehoek beleid, uitvoering en contractmanagement bleek een gouden zet. Het kijken en werken vanuit drie verschillende perspectieven maakte het proces gemakkelijker en de inhoud sterker. Uiteindelijk heeft dit geleid tot een succesvolle samenvoeging van huishoudelijke hulp en individuele begeleiding: de maatwerkvoorziening Thuisondersteuning. Zorg wordt nu in integrale arrangementen aangeboden waardoor de samenwerking tussen cliënten, (zorg)aanbieders, sociale wijkteams en gemeente nog beter wordt. Door dit nieuwe inrichtingsmodel kan er nog meer maatwerk geleverd worden en wordt er resultaatgerichter gewerkt, waarbij de belangen en behoeften van de cliënten steeds voorop staan. Financiering voert niet langer de boventoon in gesprekken met (zorg)aanbieders en de focus ligt nu op de inhoud; met als doel de zorg en dienstverlening voor inwoners te verbeteren.

In het praktijkverhaal gemeente Zwolle gaan we in gesprek met vijf trekkers van deze transformatie. Zij vertellen over het inkoopproces en de manier waarop ze deze transformatie vorm hebben gegeven.