Werkgroep Transformatie

In werkgroepen ontwikkelen gemeenten en aanbieders zelf producten voor het programma Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein. Zo zijn de producten van het programma actueel en bruikbaar voor degenen die er in de praktijk mee werken. De werkgroepen houden zich bezig met een concrete opdracht. Zodra de opdracht is afgerond, wordt de werkgroep opgeheven of gaat men aan de slag met een nieuwe opdracht: een concrete vraag die komt vanuit gemeenten en/of aanbieders. De resultaten hiervan worden op deze website gepubliceerd  of (bijvoorbeeld bij workshops) via de regioadviseurs opdrachtgever- en opdrachtnemerschap Wmo & Jeugdwet ingezet bij gemeenten en aanbieders. Leden uit het programmateam ondersteunen de werkgroepen.

Doel werkgroep Transformatie

De werkgroep Transformatie heeft als doel om door middel van praktijkverhalen van zowel gemeenten, aanbieders als inwoners inzicht te geven in hoe door inkoop de beoogde transformatiedoelstellingen worden behaald en ervaren. Er zijn vijf regio’s bezocht waarin we op het gebied van jeugdhulp en maatschappelijke opvang resultaten en ervaringen hebben opgehaald. De uitkomsten zijn verrassend! De verslagen van de gesprekken zijn op onze website gepubliceerd in de vorm van praktijkverhalen als ook de Gouden Regels waarin 11 stappen in het inkoopproces ten behoeve van transformatie zijn opgenomen.

Meer informatie over Transformatie

Interesse?

Heeft u interesse om lid te worden van een werkgroep? Of heeft u een concrete vraag of probleemstelling waar een werkgroep zich over kan buigen? Dan maken wij graag een afspraak om dit door te spreken. Bij voldoende belangstelling kan altijd een nieuwe werkgroep worden opgestart.

Aanmelden voor een werkgroep of het doorgeven van een vraag of probleemstelling kan eenvoudig door het mailen van een bericht naar _dienstpostbusContracteringSociaalDomein@minvws.nl.