Wet- en regelgeving

Wij hebben voor u de belangrijkste wet- en regelgeving op een rij gezet voor wat betreft inkoop en aanbesteden in het sociaal domein, zowel voor gemeenten als aanbieders.

Deze wet- en regelgeving is in beweging. Minister De Jonge wil jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning uitsluiten van de (Europese) aanbestedingsrichtlijn. Dit is een langdurig traject. Omdat gemeenten en aanbieders wel nu al behoefte hebben aan meer ruimte, wordt met een wetswijziging (schrappen van het EMVI-criterium uit Jeugdwet en Wmo 2015) getracht deze ruimte zoveel mogelijk te creëren. Ook de Jeugdwet wordt gewijzigd, onder andere om meer regionale samenwerking te bewerkstelligen.

Naast de wijzigingen in de wetgeving wordt ook de praktijk van het inkopen in het sociaal domein ondersteund. Hiervoor zijn gemeenten, aanbieders en Rijk het ondersteuningsprogramma Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein gestart.
 

Op weg naar makkelijker aanbesteden

In het kader van de wetgeving omtrent het schrappen van het EMVI-criterium worden pilots gedraaid om de ruimte in de wet in beeld te brengen. Hierover wordt ook een handreiking geschreven. Ook vindt u hier informatie over de interpretatie van wetgeving, zoals de uitleg van de aanbestedingsrichtlijn of ontwikkelingen in wetgeving.

Advies of hulp nodig?

Vanuit het programma Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein is ondersteuning beschikbaar om u te helpen bij het interpreteren van wetten en richtlijnen. U kunt bijvoorbeeld denken aan het zoeken van de ruimte in de aanbestedingswet. Ook op het gebied van de maatregelen in het kader van COVID-19 hebben wij de expertise in huis. Onze regioadviseurs kunnen met u meedenken over welke ondersteuning bij uw specifieke situatie past. Neemt u hiervoor contact op met onze Helpdesk.