Algemene verordening bescherming persoonsgegevens (AVG)

De algemene verordening gegevensbescherming (AVG) (Engels: General Data Protection Regulation (GDPR)) is een Europese verordening die de regels voor de verwerking van persoonsgegevens door particuliere bedrijven en overheidsinstanties in de hele Europese Unie standaardiseert.

Overheden, bedrijfsleven en verenigingen moeten voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Door de AVG krijgen mensen meer privacyrechten. Organisaties moeten hun systemen en processen hierop inrichten.

De implementatie van de nieuwe privacywetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming, houdt de zorgverleners en sociaalwerkorganisaties en sportverenigingen ook na 25 mei 2018 volop bezig. De AVG-Helpdesk voor Zorg, Welzijn en Sport is er om deze informatie te delen, krachten te bundelen en kennis zoveel als mogelijk toegankelijk te maken voor collega’s in hetzelfde werkveld.

Meer informatie