Internetconsultatie Wet verbetering beschikbaarheid zorg voor jeugdigen

De Jeugdwet wordt gewijzigd. Het wetsvoorstel ziet op het versterken van opdrachtgeverschap van gemeenten door regionale samenwerking, versterken van de toegang tot jeugdhulp, versterken van het opdrachtnemerschap en goed bestuur van aanbieders, en het versterken van inzicht in en toezicht op zorg voor jeugdigen. De wet was tot 6 september in consultatie.

Hieronder treft u de belangrijkste aanpassingen op een rij die effect hebben op de inkoop in het sociaal domein.

Effecten op de inkoop

  • Jeugdhulpregio’s worden verplicht om een regiovisie op te stellen. In deze regiovisie geven gemeenten aan hoe zij de strategische doelen willen bereiken door middel van inkoop. Hierin wordt ook het perspectief van de inwoner verankerd.
  • Gemeenten werken conform de Norm voor Opdrachtgeverschap (NvO).
  • Regio’s maken keuzes ten behoeve van inkoop. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van keuzemogelijkheden om contractvorm, bekostigingsmodel, toegangs- en leveranciersmanagement te bepalen.
  • Naast de regionale inkoop zullen aanbieders ook te maken krijgen met een regionale uitvoeringsorganisatie ten behoeve van de administratieve afwikkeling van o.a. facturen.

De regionale samenwerking wordt vastgelegd in een Gemeenschappelijke Regeling (GR).

Toelichting

De beoogde aanpassingen hebben de intentie om te garanderen dat de benodigde specialistische jeugdhulp geleverd kan blijven worden waarbij de administratieve lasten naar beneden gaan.

De regionale samenwerking zorgt voor een minder aantal inkopende regio’s/gemeenten. Dit is voor (zorg)aanbieders prettig (verminderen administratieve lasten) maar helpt ook gemeenten om hun inkoopvolume te bundelen waarmee ze afspraken specifiek voor hun regio kunnen maken met (zorg)aanbieders.

Het wetsvoorstel en de memorie van toelichting vind je bij de internetconsultatie wet verbetering beschikbaarheid zorg voor jeugdigen.  Op deze plek kan je ook een reactie achterlaten.

Meer informatie

Internetconsultatie Wetsvoorstel en de memorie van toelichting

Kamerbrief over Voortgangsbrief Jeugd van 8 juli

Norm voor Opdrachtgeverschap (NvO)

Kamerbrief Perspectief voor de Jeugd van 20 maart