Aanbestedingswet

In de Aanbestedingswet 2012 staan regels en procedures voor aanbesteden. De huidige Aanbestedingswet 2012 is 1 juli 2016 in werking getreden. De wet gaat uit van de mede in het Europees recht ontwikkelde vier basisprincipes van aanbesteden: non-discriminatie, gelijke behandeling,  transparantie en proportionaliteit.

De Aanbestedingswet 2012 geldt voor alle aanbestedingen en (semi-) publieke instellingen in Nederland. De wet bevat zowel regels voor aanbestedingen boven de Europese drempelbedragen, als daaronder. Met deze nationale wet geeft Nederland invulling aan de Europese richtlijnen voor aanbesteden.

Meer informatie