Richtlijn 2014/24/EU en 2014/25/EU

Is een overheidsopdracht gelijk aan of hoger dan de Europese drempelwaarden? Dan loopt de opdracht via een Europese aanbestedingsprocedure. Hierdoor maken bedrijven meer kans op internationale opdrachten. De Europese Unie (EU) stelt de drempelwaarden iedere 2 jaar opnieuw vast.

De Europese aanbestedingsregels moeten zorgen voor één interne markt voor overheidsopdrachten binnen de EU. Door Europese aanbestedingen kunnen Nederlandse bedrijven meedoen met een aanbesteding in andere EU-lidstaten.

Naast de 2 standaardprocedures (openbare procedure en niet-openbare procedure) zijn er ook Europese specifieke aanbestedingsprocedures. Overheden kunnen die gebruiken in bepaalde bijzondere omstandigheden. PIANOo heeft een speciale rubriek op hun website ingericht die ingaat op deze Europese specifieke aanbestedingsregels. Hieronder valt ook de procedure voor Sociale en andere Specifieke diensten die geldt voor aanbestedingen in het sociaal domein.

De belangrijkste aanbestedingsregels staan in Europese richtlijnen voor aanbestedingen en worden gepubliceerd op de website van de Europese Unie.

Deze richtlijnen zijn omgezet in de Aanbestedingswet 2012.