Beantwoording Kamervragen n.a.v. de Kamerbrief van 21 oktober 2020

De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft naar aanleiding van de Kamerbrief van 21 oktober 2020 betreffende het onderzoek over de werking van Europese aanbestedingsrichtlijnen op het sociaal domein en de Monitor gemeentelijke zorginkoop 2020 een aantal vragen en opmerkingen ingediend. De antwoorden van minister Hugo de Jonge op deze vragen en opmerkingen zijn door middel van een Kamerbrief op 8 december 2020 naar de Tweede Kamer gestuurd.

Onderzoek werking Europese aanbestedingsrichtlijn

In dit onderzoek is gekeken of de bepalingen in de Europese aanbestedingsrichtlijn die verplichten tot het aanbesteden van overheidsopdrachten in het sociaal domein effectief en efficiƫnt zijn. Kortom, wordt het doel van de richtlijn behaald en gebeurt dit op een manier die in verhouding staat tot de inspanning die ermee gepaard gaat? Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van de Europa Strategie van minister De Jonge, waarmee hij zich inzet om het sociaal domein uit te zonderen van de aanbestedingsrichtlijnen. De conclusie van het onderzoek is dat de regels die van toepassing zijn op overheidsopdrachten in het sociaal domein niet efficiƫnt en niet effectief zijn.

Monitor gemeentelijke zorginkoop 2020

Om te kijken hoe het gaat met inkoop in het sociaal domein heeft het programma aan het adviesbureau PPRC gevraagd om de Monitor gemeentelijke zorginkoop 2018 en 2019 te actualiseren naar de stand van 2020. De Monitor gemeentelijke zorginkoop 2020, die toeziet op overeenkomsten die op 1 januari 2020 van kracht waren, is eind september 2020 opgeleverd.

Kamerbrief voortgang Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein

Op 8 december 2020 heeft de minister van VWS ook een brief gestuurd aan de Tweede Kamer over de voortgang van zijn aanpak betreffende Inkoop en Aanbesteden in het Sociaal Domein.

Meer informatie

De volledige Kamerbrieven met eventuele bijlagen kunt u hier downloaden:

Kamerbrief van 8 december 2020: Beantwoording Kamervragen over het onderzoek werking van Europese aanbestedingsrichtlijnen op sociaal domein en Monitor gemeentelijke zorginkoop.

Kamerbrief van 21 oktober over onderzoeken inkoop en aanbesteden in het sociaal domein

Kamerbrief van 8 december 2020 over de voortgang van het programma Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein.