Andere verlengingstermijn dan in het contract staat, mag dat?

Bij het aanbesteden van jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning hebben gemeenten/regio’s en aanbieders, vaak dezelfde juridische vragen. In een reeks van meest gestelde vragen, geven wij hier antwoord op. Ook geven wij meer inhoudelijke informatie over het onderwerp waar de vraag betrekking op heeft.

In dit artikel praktijkvraag 1: 

Doet een gemeente een “legitiem verzoek” als hij, in tegenstelling tot wat er in de contractvoorwaarden staat, de overeenkomst niet voor twee jaar maar voor één jaar wil verlengen?

Antwoord

Als twee partijen een overeenkomst sluiten, zijn zij allebei gehouden te voldoen aan de voorwaarden als opgenomen in deze overeenkomst. Wijzigingen die niet in de overeenkomst zijn vastgelegd, kunnen alleen met wederzijdse goedkeuring plaatsvinden. Als de gemeente de overeenkomst met de aanbieder eenzijdig wil verlengen, maar daarbij niet voor twee maar voor één jaar kiest, kan de aanbieder dit weigeren. Dit is immers niet wat is afgesproken. Het gevolg daarvan kan wel zijn dat de gemeente afziet van zijn mogelijkheid om de overeenkomst te verlengen.

Naast de wederzijdse goedkeuring die nodig is voor een wijziging, moet worden bekeken of de verlenging van de overeenkomst met een afwijkend aantal jaar leidt tot een – niet toegestane - wezenlijke wijziging. Als er sprake is van een wezenlijke wijziging van de aanbestede overeenkomst, dan is de wijziging sowieso niet toegestaan (óók niet als zowel aanbieder als gemeente akkoord zijn) en dient de opdracht opnieuw te worden aanbesteed. Meer informatie over een wezenlijke wijziging vindt u hier.