Verantwoordelijkheid continuïteit zorg bij afloop overeenkomst

Bij het aanbesteden van jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning hebben gemeenten/regio’s en aanbieders, vaak dezelfde juridische vragen. In een reeks van meest gestelde vragen, geven wij hier antwoord op. Ook geven wij meer inhoudelijke informatie over het onderwerp waar de vraag betrekking op heeft.

In dit artikel de volgende praktijkvraag: 

Wie is waar verantwoordelijk voor wat betreft zorgcontinuïteit bij de afloop van  een overeenkomst tussen de gemeente en hoofdaannemer of hoofd- en onderaannemer?

Meer informatie en het antwoord vindt u hier.