Het verschil tussen een hoofdaannemer en regiebehandelaar

Bij het aanbesteden van jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning hebben gemeenten/regio’s en aanbieders, vaak dezelfde juridische vragen. In een reeks van meest gestelde vragen, geven wij hier antwoord op. Ook geven wij meer inhoudelijke informatie over het onderwerp waar de vraag betrekking op heeft.

In dit artikel de volgende praktijkvraag: 

“Wat is het verschil tussen een hoofdaannemer en een regiebehandelaar?”

Meer informatie en het antwoord vindt u hier.