Zorgvormen

Voor gemeenten is het belangrijk goed te weten welke soorten zorgvormen er zijn om zo de juiste soort afspraken te maken met aanbieders. Voor aanbieders is het belangrijk te weten hoe zij zich verhouden tot gemeenten en collega-aanbieders.

Om bovenstaande te illustreren: Gesloten Jeugdzorg en Huishoudelijke Hulp zijn niet dezelfde producten. Toch dient een gemeente beide producten voor haar inwoners beschikbaar te hebben. Omdat zowel de producten als de aanbieders van deze producten verschillende eigenschappen hebben, is het belangrijk om weloverwogen de juiste keuzes per product of ‘segment’ te maken.

Zorgvormen: segmentatie sociaal domein

Interessant voor zowel aanbieders als gemeenten is o.a. de  informatie over specifieke sectoren, zoals het doelgroepenvervoer, gezinshuizen en het inkopen van hulpmiddelen. Verder vinden gemeenten een segmentatie van het sociaal domein (Handreiking marktdossiers, om gemeenten te helpen inzien welke verschillende sectoren er zijn en wat dat betekent voor uw inkoop. Voor inspiratie kunt u een kijkje nemen bij de praktijkverhalen.

Advies of hulp nodig?

Vanuit het programma Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein is ondersteuning beschikbaar voor het maken van de juiste segmentering in zorgvormen. Dit is onder andere onderdeel van onze opleidingen. Onze regioadviseurs kunnen met u meedenken over welke ondersteuning bij uw specifieke situatie past. Neemt u hiervoor contact op met onze Helpdesk.