Handreiking Kwaliteitscriteria Gezinshuizen

Het concreet toepassen van de kwaliteitscriteria gezinshuizen in een inkoopproces kan complex zijn. Om hier gemeenten en aanbieders mee te ondersteunen, is door het Nederlands Jeugdinstituut een samenvatting van de kwaliteitscriteria ontwikkeld en een factsheet hoe deze toegepast kan worden in de inkoop.

Wonen, vinden een veilige plek in een gezinshuis. Daar leven ze in een zo normaal mogelijke gezinssituatie, met gezinshuisouders die hen opvoeding, ondersteuning en zorg bieden. Omdat deze kinderen vaak intensieve en professionele hulpverlening nodig hebben, is er steeds meer behoefte aan duidelijkheid over richtlijnen, normen en kwaliteitscriteria. De landelijke Kwaliteitscriteria Gezinshuizen, opgesteld door het Nederlands Jeugdinstituut, geven deze duidelijkheid en kunnen worden gebruikt bij de inkoop van deze ondersteuning.

Experts

De kwaliteitscriteria zijn opgesteld door een kernteam van experts, met een grote inbreng van medewerkers in gezinshuizen. Ze beschrijven de kenmerken van een goed gezinshuis. Voor kinderen, jongeren en ouders is duidelijk omschreven wat ze mogen verwachten van de opvoeding, ondersteuning en zorg in gezinshuizen.

Voor gezinshuisouders bieden de criteria meer zekerheid over wat ze van andere hulpverleners kunnen verwachten. Voor gemeenten geven ze richtlijnen op het gebied van de inkoop van het zorgaanbod.