Handreiking en factsheet inkoop specialistische forensische jeugdhulp

Wanneer een jongere een misstap begaat, bestaat de kans dat hij of zij bij jeugdhulp in het strafrechtelijk kader terecht komt. Deze zorg wordt door gemeenten ingekocht. Door de geringe omvang van de doelgroep en de hoge mate van specialisatie is deze vorm van jeugdhulp schaars. Het komt voor dat er voor jeugdigen niet tijdig of zelfs geen passende hulp beschikbaar is.

Voor veel regio’s kan het gebrek aan kennis over deze vorm van hulp een obstakel zijn bij het organiseren en inkopen van voldoende passende vormen van specialistische forensische jeugdhulp. Er kunnen zich allerlei vragen voordoen, zoals:

  • Hoe werkt de strafrechtketen?
  • Wat is mijn rol als gemeente bij de inzet van jeugdhulp in strafrechtelijk kader?
  • Ben ik als gemeente verantwoordelijk voor de financiering voor jeugdhulp in strafrechtelijk kader wanneer een jeugdige ouder is dan 18 jaar?

Kortom, er is behoefte aan meer informatie.

Ondersteuning met Handreiking en Factsheet

Om de kennis over dit onderwerp te vergroten, heeft onze samenwerkingspartner Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd, de VNG en het Ministerie van Justitie en Veiligheid in samenwerking met EHdK een factsheet opgesteld evenals een handreiking met daarin een aantal praktische tips over hoe u als gemeente, dit het beste kunt organiseren en inkopen. 

Naar de Handreiking

Naar de Factsheet

Meer informatie

Wilt u meer weten? Of wilt u sparren over een specifieke vraag of probleem? Neem dan contact op met uw regioadviseur via de Helpdesk.