Segmentatie met behulp van de Handreiking Marktdossiers

De werkgroep Marktdossiers van het programma Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein heeft zich gebogen over de specifieke kenmerken van zorgvormen binnen de jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning en welke inkoopstrategie daar het beste bij past. 

Handreiking Marktdossiers

Het resultaat is een set aan voorbeelden die laat zien op welke manier er gesegmenteerd kan worden wanneer daar behoefte aan is tijdens de inkoop. Deze Handreiking Marktdossiers is niet voorschrijvend, maar bedoeld als hulpdocument voor gemeenten die bezig zijn met het vertalen van hun inkoopstrategie naar de verschillende zorgsegmenten.

Werkgroepen

Gemeenten en aanbieders ontwikkelen zelf producten voor het programma Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein. Dit doen zij in werkgroepen. Op deze manier zijn de producten die worden ontwikkeld actueel en bruikbaar voor degenen die er in de praktijk mee werken. De werkgroep Marktdossiers heeft de Handreiking Marktdossiers opgesteld als hulpdocument om segmentatie binnen de verschillende zorgvormen in het sociaal domein te ondersteunen. Op dit moment buigt de werkgroep zich over een vervolg.