Over ons

Inkoop en aanbesteden kunnen bijdragen aan het versnellen van de transformatie naar goede jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning voor de cliënt. Inkoop is een belangrijk middel bij het uitvoeren van deze transformatie, omdat het de manier is van gemeenten om hun aanbod van jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning te organiseren. Om het inkoopproces te verbeteren, werken gemeenten, aanbieders en het Rijk samen in het ondersteuningsprogramma Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein.

In het programma komen alle inkoopmethoden (aanbesteden, subsidie, open house) aan bod. Interactie tussen gemeente en aanbieder, bekeken vanuit beide kanten, is het uitgangspunt. Het gaat daarbij niet alleen over hoe de inkoop technisch vorm moet krijgen (kennis en informatie beschikbaar maken), maar juist ook over hoe partnerschap tussen gemeenten en aanbieders kan ontstaan (betere samenwerking). Daarnaast bekijkt het programma hoe ruimte ontstaat voor beleidsvrijheid zonder onnodige administratieve lasten (meer standaardisatie) en hoe inkoop bijdraagt aan de transformatie (door dit onderdeel te laten zijn van een continu leer- en verbeterproces).

Meer weten?

Wilt u meer weten over de achtergrond, doel en het aanbod van het programma Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein? Bekijk dan het overzicht met onze activiteiten of onze brochure.  Bent u benieuwd welke organisaties deelnemen in het programma? U vindt ze onder partners.

Advies of hulp nodig?

Vanuit het programma Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein is ondersteuning beschikbaar bij de inkoop en het aanbesteden in het sociaal domein.

Onze regioadviseurs kunnen met u meedenken over welke ondersteuning bij uw specifieke situatie past. Neemt u hiervoor contact op met onze Helpdesk. Ons volledige aanbod vindt u onder activiteiten. Heeft u vragen of opmerkingen over het programma of over ons aanbod? Neemt u dan contact met ons op.

Meedoen?

Gemeenten en aanbieders ontwikkelen zelf producten voor het programma Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein. Dit doen zij in werkgroepen. Op deze manier zijn de producten die worden ontwikkeld actueel en bruikbaar voor degenen die er in de praktijk mee werken. Zo nodig worden ook nieuwe werkgroepen ingericht.