SIOO en EHdK hebben samen met het programma Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein twee pilots uitgevoerd voor de maatwerkopleiding Basisplus. De opleiding is gericht op het effectiever laten verlopen van het inkoopproces van jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning.
Er waren twee pilots: een tweedaagse training met een open inschrijving en een casusgerichte opleiding aan de hand van een actuele vraag vanuit een regio.

Eerste pilot: Tweedaagse opleiding met een open inschrijving

In de tweedaagse opleiding kregen deelnemers de kans om de diepte in te gaan met een aantal actuele thema’s rondom inkoop en contracteren. Zij namen hiervoor allemaal een casus mee en besloten met de groep welke casus uitgediept werd. Na dag 1 kenden de deelnemers de samenhang van de jeugdhulpketen en de gevolgen daarvan voor inkoop. Na deze dag kregen ze een huiswerkopdracht mee. Ze liepen een dag(deel) mee bij een aanbieder of voerden een gesprek bij een partij waar ze meer van wilden weten. Tijdens dag 2 keken de deelnemers naar hoe je jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning uit elkaar kunt trekken in verschillende segmenten. Daarna maakten zij de vertaling naar een passende inkoopstrategie bij een segment.

Voor wie?

De pilot voor de maatwerkopleiding Basisplus met de open inschrijving werd aangeboden aan beleidsmedewerkers en inkopers uit het sociaal domein met enige ervaring in het inkoopveld die op zoek zijn naar een grondige introductie op het beroepenveld. Ook voor beleidsmedewerkers en inkopers die verdieping zoeken om antwoorden te kunnen geven op complexe vragen waarin ze vastlopen, was de pilot zeer interessant. Ook aanbieders deden mee aan deze pilot.

Tweede pilot: Casusgerichte opleiding met een actuele vraag

De pilot voor de maatwerkopleiding Basisplus bood ook de mogelijkheid om samen met betrokken partijen een concrete aanpak te ontwikkelen voor een lokaal, actueel vraagstuk op het gebied van jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning in een gemeente of regio. In het geval van de pilot kwam het initiatief vanuit een wijkteam. In een eerste bijeenkomst hebben de deelnemers onder meer de centrale vraag bepaald en vastgesteld wat er nodig is. In een tweede bijeenkomst hebben de deelnemers de aanpak opgesteld.

Voor wie?

De casusgerichte variant van de pilot voor de maatwerkopleiding Basisplus was bedoeld voor vertegenwoordigers uit de keten van lokale partijen die betrokken zijn bij het gekozen vraagstuk. In ieder geval inkoop, toegang en aanbieders moesten hierbij vertegenwoordigd zijn. Aanvulling met cliënten (vertegenwoordigers), bestuurders en verzekeraars was mogelijk.

Meer informatie

De pilots zijn inmiddels afgerond. Aan de hand van de ervaringen krijgt de maatwerkopleiding Basisplus binnenkort een vervolg. Wil je meer informatie of ben je al geïnteresseerd? Stuur in beide gevallen een mail naar: _dienstpostbusContracteringSociaalDomein@minvws.nl.

Meer opleidingen

Het programma ontwikkelt ook opleidingen voor aanbieders. Dit in aanvulling op de basisopleidingen voor Jeugd en Wmo, waar deelnemers met een regio een inkoopvisie ontwikkelen. Stuur een mail naar bovenstaand e-mailadres wanneer je hier meer over wil weten.

Reacties zijn uitgeschakeld

Close Search Window