Privacyverklaring Vindplaats en Helpdesk Inkoop Sociaal Domein

Vindplaats en Helpdesk Inkoop Sociaal Domein verwerkt persoonsgegevens op een zorgvuldige en veilige manier. Wij doen dit in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. Deze privacyverklaring beschrijft hoe wij dit doen en wat uw rechten zijn.

Waarom wij uw persoonsgegevens verzamelen

Helpdesk Inkoop Sociaal Domein verwerkt uw persoonsgegevens alleen voor onze dienstverlening:  het  beantwoorden van uw vragen of het vinden van hulp op het gebied van inkoop en aanbesteden in het sociaal domein.

De Helpdesk beantwoordt uw vragen niet zelf. Hiervoor maakt de Helpdesk gebruik van een netwerk van (kennis)partners. De Helpdesk bepaalt welke (kennis)partner u het beste kan helpen en stuurt uw vraag door naar de betreffende (kennis)partner.

De Helpdesk en de (kennis)partners gebruiken uw contactgegevens alleen om contact met u op te nemen voor het:

 • beantwoorden van uw vragen (contactformulier, mail of telefoon);
 • verzenden van statusinformatie over uw vraag;
 • uitdiepen van uw vraag indien dat de beantwoording van uw vraag ten goede komt;
 • geanonimiseerd registreren van uw vraag en antwoord om de dienstverlening van de Vindplaats en Helpdesk te verbeteren en in te spelen op ontwikkelingen op het gebied van inkoop en aanbesteden in het sociaal domein.

Wanneer wij uw persoonsgegevens bewaren

Wij registreren uw persoonsgegevens als u deze bij ons opgeeft wanneer u gebruik wilt maken van onze diensten.

Welke persoonsgegevens wij verzamelen

Om u zo goed mogelijk te kunnen helpen, vragen wij u de volgende gegevens aan ons door te geven:

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Naam organisatie
 • Type organisatie
 • Functie of rol
 • Vragen die u aan ons stelt

Het doel en op basis van welke rechtsgrond wij de persoonsgegevens verwerken

Vindplaats en Helpdesk Inkoop Sociaal Domein heeft tot doel het helpen van gemeenten, zorgaanbieders, kenniscentra en belangenverenigingen bij het inkopen en aanbesteden in het sociaal domein. Het vormt een vindplaats waar zij terechtkunnen voor informatie over alle fases van het inkoop- en aanbesteedproces. Gemeenten en zorgaanbieders kunnen hierover vragen stellen aan de Helpdesk, welke met behulp van kennispartners beantwoord worden.

Het Centrum voor Publieke Innovatie moet het gebruik van persoonsgegevens kunnen baseren op een van de grondslagen uit artikel 6 van de AVG. De grondslag voor de gegevensverwerking is toestemming (artikel 6, lid 1, onder f, van de AVG).

Hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren

Hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren is afhankelijk van het doel waarvoor wij uw gegevens hebben verzameld. Voor een goede dienstverlening bewaren wij uw vraag- en antwoordgeschiedenis en de door u opgegeven persoonsgegevens. Het komt voor dat klanten op een later moment aanvullende vragen hebben, waarbij het van belang is om inzicht te hebben in de eerdere contactmomenten.

Beveiligingsmaatregelen

Artikel 32 van de AVG verplicht Het Centrum voor Publieke Innovatie om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan. Het Centrum voor Publieke Innovatie zorgt daarom voor passende beveiliging van de persoonsgegevens die zij onder zich heeft, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

Wij bewaren uw persoonsgegevens in een database op een beveiligde server. Alleen bevoegde medewerkers die aan de website werken, hebben toegang tot de website

Geautomatiseerde of handmatige besluitvorming

Er is sprake van handmatige besluitvorming. Het doorsturen van vragen aan kennispartners wordt gedaan op basis van een handmatige afweging.

Recht op inzage, wijzigen en wissen van uw persoonsgegevens

U heeft het recht om uw persoonsgegevens:

 • in te zien;
 • te wijzigen;.
 • te wissen.

Inzage

U heeft het recht de persoonsgegevens die wij van u hebben, in te zien. Wij zijn dan verplicht te laten weten welke persoonsgegevens zijn opgeslagen, waar ze voor gebruikt worden en welke derde partij (indien relevant) de gegevens nog meer heeft.

Wijzigen 

U heeft het recht de persoonsgegevens die wij van u hebben verwerkt, te wijzigen en aan te vullen.

Gegevens verwijderen

U kunt op elk moment onze Helpdesk vragen al uw gegevens te verwijderen.

Neem contact op

Wilt u weten welke persoonsgegevens wij precies van u hebben? Of wilt u uw gegevens wijzigen of laten verwijderen?

Stuur daarvoor een mail naar: helpdesk@inkoopsociaaldomein.nl

Delen met derden

Vindplaats en Helpdesk Inkoop Sociaal Domein mag persoonsgegevens delen met derden zolang het verenigbaar is met het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld en de betrokkenen daar vooraf over zijn geïnformeerd. Als het delen met derden niet verenigbaar is met het oorspronkelijke doel, dan moet betrokkene toestemming geven voordat de Vindplaats en Helpdesk gegevens met derden deelt. Betrokkene kan deze toestemming altijd weer intrekken.

Cookies

Vindplaats en Helpdesk Inkoop Sociaal Domein gebruikt het statistiekprogramma Google Analytics om te analyseren welke pagina’s het meest bezocht worden, hoe bezoekers op onze website zijn gekomen en welke termen zij gebruiken in onze zoekmachine.

Deze applicatie gebruikt JavaScript en cookies waarmee we uw gedrag op onze website kunnen volgen.

We verzamelen de volgende gegevens:

 • Het type machine dat u gebruikt (zoals een Windows-PC, een iPad of mobiele telefoon).
 • De browser die u gebruikt (zoals Internet Explorer of Firefox).
 • De regio waarvandaan u de website bezoekt.
 • Hoe u op onze site bent gekomen.
 • Welk zoekwoord u heeft gebruikt om ons te vinden.
 • Het tijdstip en de duur van uw bezoek en welke pagina’s u heeft bezocht.

We hebben Google Analytics zo ingesteld dat we voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit betekent dat we alleen een deel van uw IP-adres registreren. Hierdoor bent u niet te identificeren, maar kunnen wij wel goede analyses uitvoeren om deze website en onze dienstverlening te verbeteren. Ook zal Google onze verzamelde gegevens niet voor eigen doeleinden gebruiken.

We gebruiken de verzamelde gegevens niet voor een ander doel dan het verbeteren

Functionele cookies

De website gebruikt ook functionele cookies. Deze helpen de website goed te functioneren. Bijvoorbeeld om tijdens het bezoek aan deze website te onthouden dat u ingelogd bent.

Cookies weigeren

Als u bezwaar heeft tegen het gebruik van cookies kunt u via de instellingen van uw browser cookies uitschakelen. Ook zonder het gebruik van cookies kunt u gebruik maken van deze site, maar geavanceerde functionaliteit zal niet werken. 

Vragen of klachten

Het Centrum voor Publieke Innovatie is verantwoordelijk voor het goed borgen van de privacy binnen Vindplaats en Helpdesk Inkoop Sociaal Domein. Heeft u vragen of een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens?

Neem contact op met ons en stuur een mail naar: info@publiekeinnovatie.nl.

Bent u niet tevreden over hoe Vindplaats en Helpdesk Inkoop Sociaal Domein omgaat met uw privacy?

Neem dan contact op met de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de volgende website: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 13 januari 2020.

Close Search Window