Transformatie versnellen vanuit het inkoopproces: elf gouden regels

De werkgroep Transformatie heeft elf gouden regels voor transformatie rondom het inkoopproces en de uitvoeringsfase van een overeenkomst opgesteld. Deze regels zijn geformuleerd naar aanleiding van gesprekken met inkopende regio’s, gemeenten, gecontracteerde (zorg)aanbieders en inwoners die zorg ontvangen.