Transformatie versnellen vanuit het inkoopproces: elf gouden regels

Binnen een sterk veranderende maatschappij is publiek inkopen en contracteren een uitdaging. De werkgroep transformatie sprak hierover met vijf inkopende regio’s en gemeenten. Bovendien zijn gecontracteerde (zorg)aanbieders en inwoners die zorg ontvangen gesproken over hun praktijkervaringen met deze inkoop. Uit de gesprekken zijn verschillende aspecten naar voren gekomen waarmee transformatie in het inkoopproces kan worden gerealiseerd. Deze folder vat deze aspecten samen in elf gouden regels voor transformatie rondom het inkoopproces en de uitvoeringsfase van de overeenkomst.