Brochure Kennis Maken Delta Reveiw

In deze uitgave leest u hoe de inzet van
de Delta Reviewmethode kan helpen bij
het succesvol uitvoeren van projecten en
programma’s met behulp van de kennis
en ervaring van collega’s uit het sociaal domein.