Handreiking Inkoop Hulpmiddelen VNG

Vanuit de Wmo2015 hebben gemeenten ook de plicht om hulpmiddelen ter beschikking te stellen voor hun inwoners. Er is een beperkt aantal aanbieders dat dit kan leveren. Deze handreiking met afwegingen, uitdagingen en mogelijkheden ondersteunt gemeenten om weloverwogen de dienstverlening en productlevering te contracteren.

De toewijzing en levering van hulpmiddelen kan nog soepeler verlopen, vooral bij mensen met een complexe en/of spoedeisende hulpvraag. Goede afspraken bij de inkoop kunnen een vlotte en correcte afhandeling tussen aanvraag en levering en het bieden van de benodigde service bevorderen. Deze handreiking draagt bij aan de inkoop van hulpmiddelen door gemeenten. Het doel is dat aanbieders in de gelegenheid worden gesteld om te investeren in

  • het betrekken van de mensen om wie het gaat bij de opzet, uitvoering en evaluatie van beleid;
  • goede kwaliteit en functioneel passende hulpmiddelen;
  • een goede dienstverlening richting de aanvrager (klantvriendelijk, passende service en voldoendetijd en aandacht).

De handreiking is geschreven door Significant, in samenspraak met de VNG, Firevaned (de branchevereniging van hulpmiddelenleveranciers) en Ieder(in). Bij gemeenten is getoetst of de handreiking goed aansluit bij de behoefte om de verwerving van hulpmiddelen te verbeteren.