Handreiking Dialoog

Om goede jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning te kunnen bieden, is een continue dialoog gericht op samenwerking en partnerschap noodzakelijk. Dialoog loopt als een rode draad door de hele inkoop (van het vaststellen van strategische doelen tot de uitvoering) heen.

Matrix

Om richting te geven aan hoe de dialoog het beste gevoerd kan worden, is in het kader van het Programma Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein door gemeenten en aanbieders een matrix opgesteld voor het voeren van de dialoog. De inzichten, eye-openers, dilemma’s, tips en ‘beren op de weg’ die de deelnemende gemeenten en aanbieders zelf aandroegen tijdens de werkgroep-, inspiratie- en toetsingsbijeenkomsten, zijn verwerkt in deze matrix.