De SAS-procedure toegelicht

In deze handreiking van PIANOo staat waar een gemeente rekening mee moet houden bij de toepassing en inrichting van een aanbesteding volgens de vereenvoudigde procedure die geldt voor sociale en andere specifieke diensten (SAS-diensten) in het sociaal domein.