Flexibiliteit bij aanbesteden in het sociaal domein

Het sociaal domein is voortdurend in beweging en kan erg complex zijn. Gemeenten en aanbieders moeten hier steeds op inspelen en met vernieuwende oplossingen komen. Deze handreiking bespreekt meerdere manieren om flexibiliteit toe te passen zowel voor, tijdens als na de aanbesteding.