Afwegingskader Hoofd- en Onderaannemerschap Sociaal Domein

De werkgroep Hoofd- en onderaannemerschap van het programma Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein heeft een ‘Afwegingskader Hoofd- en Onderaannemerschap Sociaal Domein’ opgesteld. Met dit afwegingskader kunnen (zorg)aanbieders én gemeenten beoordelen of het werken met hoofd- en onderaannemerschap de juiste keuze is voor hun organisatie en hoe zij eventuele negatieve gevolgen van het werken met deze constructie tegen kunnen gaan. In het afwegingskader is de impact van de hoofd- en onderaannemerschapconstructie binnen de drie uitvoeringsvarianten voor bekostiging op de cliënt, hulpverlener, (zorg)aanbieder en gemeente in kaart gebracht. Ook wordt benoemd hoe een eventuele negatieve impact van deze constructie tegen gegaan kan worden.