Handreiking SAS procedure zonder emvi formats en praktijkvoorbeelden Noord Limburg

De Jeugdwet en Wmo 2015 worden gewijzigd om aanbesteden in het sociaal domein makkelijker te maken door het laten vervallen van de emvi-verplichting (verplichting aanbieders te selecteren op basis van het criterium: economisch meest voordelige inschrijving). Dit maakt het mogelijk aan te besteden zonder offertes en gunningsmethodieken. Om te laten zien hoe dit in de praktijk werkt en tegelijkertijd op zoek te gaan naar de beste manieren om ruimte in de bestaande aanbestedings-regelgeving te benutten, worden pilots uitgevoerd. De resultaten uit deze pilots worden verwerkt in een Handreiking SAS zonder emvi