Handreiking SAS procedure zonder emvi formats en praktijkvoorbeelden Noordoost-Brabant

De Jeugdwet en Wmo 2015 worden gewijzigd om aanbesteden in het sociaal domein makkelijker te maken door het laten vervallen van de emvi-verplichting (verplichting aanbieders te selecteren op basis van het criterium: economisch meest voordelige inschrijving). Dit maakt het mogelijk aan te besteden zonder offertes en gunningsmethodieken. Om te laten zien hoe dit in de praktijk werkt en tegelijkertijd op zoek te gaan naar de beste manieren om ruimte in de bestaande aanbestedings-regelgeving te benutten, worden pilots uitgevoerd. De resultaten uit deze pilots zijn verwerkt in een Handreiking SAS zonder emvi

Download 'Korte beschrijving aanbesteding'1/12

PDF document | 1 pagina | 165 kB

Publicatie | 14-09-2021

Download 'UEA-formulier'2/12

PDF document | 10 pagina's | 2,1 MB

Publicatie | 14-09-2021

Download 'Checklist aan te leveren documenten Inkoop specialistische jeugdhulp 2022'3/12

PDF document | 4 pagina's | 169 kB

Publicatie | 14-09-2021

Download 'Handhavingsprotocol inkoop gespecialiseerde jeugdhulp'4/12

PDF document | 5 pagina's | 610 kB

Publicatie | 14-09-2021

Download 'Regionaal beleidsplan jeugdhulp 2020 - 2023'5/12

PDF document | 32 pagina's | 457 kB

Publicatie | 14-09-2021

Download 'Verslag marktconsultatie inkoop specialistische jeugdhulp 2021 d.d. 28 oktober 2019'6/12

PDF document | 6 pagina's | 385 kB

Publicatie | 14-09-2021

Download 'Verslag verdiepingssessie marktconsultatie inkoop specialistische jeugdhulp 2021 d.d. 31 oktober 2021'7/12

PDF document | 5 pagina's | 291 kB

Publicatie | 14-09-2021

Download 'Model Eigen verklaring zware jeugdhulp'8/12

PDF document | 3 pagina's | 219 kB

Publicatie | 14-09-2021

Download 'Selectieleidraad zware hulp 2022 e.v. inkoop gespecialiseerde jeugdhulp'9/12

PDF document | 48 pagina's | 1,3 MB

Publicatie | 14-09-2021

Download 'Aankondiging van een opdracht'10/12

PDF document | 16 pagina's | 44 kB

Publicatie | 14-09-2021

Download 'Voorbeeldformulier mandaat dialoogtafel'11/12

PDF document | 2 pagina's | 181 kB

Publicatie | 14-09-2021

Download 'Voorbeeld Algemene Volmacht dialoogfase'12/12

PDF document | 2 pagina's | 82 kB

Publicatie | 14-09-2021