Handreiking SAS procedure zonder emvi formats en praktijkvoorbeelden Zeeland

De Jeugdwet en Wmo 2015 worden gewijzigd om aanbesteden in het sociaal domein makkelijker te maken door het laten vervallen van de emvi-verplichting (verplichting aanbieders te selecteren op basis van het criterium: economisch meest voordelige inschrijving). Dit maakt het mogelijk aan te besteden zonder offertes en gunningsmethodieken. Om te laten zien hoe dit in de praktijk werkt en tegelijkertijd op zoek te gaan naar de beste manieren om ruimte in de bestaande aanbestedings-regelgeving te benutten, worden pilots uitgevoerd. De resultaten uit deze pilots zijn verwerkt in een Handreiking SAS zonder emvi

Download 'Korte omschrijving aanbesteding' 1/19

PDF document | 1 pagina | 46 kB

Publicatie | 07-10-2021

Download 'Fysieke overlegtafel Beschermd Wonen' 2/19

PDF document | 14 pagina's | 141 kB

Publicatie | 07-10-2021

Download 'Verslag presentatie aanbestedingsstrategie Fysieke Overlegtafel Beschermd Wonen Zeeland' 3/19

PDF document | 2 pagina's | 137 kB

Publicatie | 07-10-2021

Download 'Beschrijvend document Sociale en andere specifieke diensten Beschermd Wonen' 4/19

PDF document | 25 pagina's | 301 kB

Publicatie | 07-10-2021

Download 'Protocol Weigering van ondersteuning en eenzijdige beëindiging van Beschermd Wonen' 5/19

PDF document | 10 pagina's | 166 kB

Publicatie | 07-10-2021

Download 'Toegangsregeling beschermd wonen Zeeland 2020' 6/19

PDF document | 4 pagina's | 215 kB

Publicatie | 07-10-2021

Download 'Kwaliteit en toetsing geleverde Wmo-ondersteuning en Beschermd wonen' 7/19

PDF document | 3 pagina's | 163 kB

Publicatie | 07-10-2021

Download 'Handreiking gemeenten: Kwaliteitseisen Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang' 8/19

PDF document | 26 pagina's | 899 kB

Publicatie | 07-10-2021

Download 'Productenomschrijving Beschermd Wonen' 9/19

PDF document | 1 pagina | 146 kB

Publicatie | 07-10-2021

Download 'Programma van eisen maatwerkvoorziening beschermd wonen' 10/19

PDF document | 18 pagina's | 206 kB

Publicatie | 07-10-2021

Download 'Bescherming en Opvang in Zeeland, versnellingsagenda' 11/19

PDF document | 26 pagina's | 444 kB

Publicatie | 07-10-2021

Download 'Concept overeenkomst dienstverlening uitvoering maatwerkvoorziening beschermd wonen binnen de Wmo 2015' 12/19

PDF document | 10 pagina's | 168 kB

Publicatie | 07-10-2021

Download 'Uniform Europees Aanbestedingsdocument' 13/19

PDF document | 9 pagina's | 2 MB

Publicatie | 07-10-2021

Download 'Ervaring Inschrijver - referenties' 14/19

PDF document | 1 pagina | 117 kB

Publicatie | 07-10-2021

Download 'Beroep financiële en economische draagkracht' 15/19

PDF document | 1 pagina | 93 kB

Publicatie | 07-10-2021

Download 'Beroep technische en beroepsbekwaamheid' 16/19

PDF document | 1 pagina | 94 kB

Publicatie | 07-10-2021

Download 'Checklist inschrijving' 17/19

PDF document | 1 pagina | 111 kB

Publicatie | 07-10-2021

Download 'Invulinstructie Uniform Europees Aanbestedingsdocument inkoop maatwerkvoorziening beschermd wonen 2021' 18/19

PDF document | 10 pagina's | 2,1 MB

Publicatie | 07-10-2021

Download 'Aankondiging van een opdracht' 19/19

PDF document | 12 pagina's | 35 kB

Publicatie | 07-10-2021