Praktijkvoorbeeld: Versterking casemanagement gemeente Nijmegen

In Nijmegen loopt het traject versterking casemanagement. Casemanagement wordt ingezet bij complexe problematiek op meerdere levensgebieden en waarbij casusregie nodig is. Er is een training ontwikkeld door de gemeente voor casemanagers en de methodiek is beschreven in een Praktijkmodel casemanagement multiprobleemhuishoudens. Inmiddels hebben ruim 100 professionals de training gevolgd. Het bieden van casemanagement door de zorgaanbieders is meegenomen in de Contractering.

Casemanagement in programma van eisen

Om aanbieders te stimuleren om de rol van casemanager op te pakken is het meegenomen in het programma van eisen van de inkoop van de gemeente Nijmegen. Casemanagement kan als bouwsteen toegewezen worden door het VHH, het regieteam en het sociaal wijkteam in Nijmegen. Uitgangspunt is dat de casemanager geen nieuwe hulpverlener erbij is in het gezin, maar al betrokken is bij het gezin. De stapelbouwsteen casemanagement  moet altijd gekoppeld zijn aan minimaal 1 andere maatwerkvoorziening (dit geldt niet indien de rol van casemanager uitgevoerd wordt door een gezinsvoogd).

Folder met meer informatie