Praktijkverhaal: Zo kan het ook! Klanttevredenheid bepalend bij de inkoop van Wmo-hulpmiddelen

Lees het interview voorzien van een handig stappenplan die voorafgaand aan een aanbesteding doorlopen kan worden, overzicht van de contractueel vastgelegde leveringsprocedure inclusief de bijbehorende KPI’s en tips voor een succesvolle aanbesteding. Ook stellen zij verschillende documenten ter beschikking die betrekking hebben op de inkoop van Wmo-hulpmiddelen voor hun zorgregio.

Meerdere stabiele, aantoonbaar goed presterende, proactieve leveranciers met een hoge klanttevredenheid, waartussen klanten zelf kunnen kiezen. Afscheid van een gemeentelijk depot gevuld met rolstoelen, liftonderdelen en scootmobielen. Leveranciers die zelf de volledige verantwoordelijkheid dragen voor de levering van duurzame, adequate, kwalitatief hoogwaardige, passende hulpmiddelen en bijbehorende dienstverlening. En tot slot de gemeente die naar achter kan treden in haar uitvoeringsrol en het roer overgeeft aan de leveranciers, die immers de experts zijn en het beste in staat zijn maatwerk bij de klant te leveren. Het klinkt als een uitgeschreven ideaal dat ooit is vastgelegd in een Programma van Eisen voor een aanbesteding. Toch is dit inmiddels de werkelijkheid geworden voor zorgregio Midden-IJssel/Oost- Veluwe. Hoe deze regio idealen naar de praktijk wist te vertalen, vertellen Peter Liebrechts en Femke Melchels in dit praktijkverhaal.