Praktijkverhaal Amsterdam: 6 documenten inkoopstrategie specialistische jeugdhulp

Deze documenten horen bij het praktijkverhaal gemeente Amsterdam: versneld herinrichten van het jeugdstelsel. 

Naar aanleiding van de doorontwikkelingsvisie in het sociaal domein en de terugkerende budgettaire overschrijdingen, besloot de gemeente Amsterdam het jeugdzorgstelsel onder de loep te nemen. Met een nieuwe aanbesteding voor de (hoog) specialistische jeugdhulp voor 2021-2026 beoogt de gemeente de zorg dichterbij kind en gezin te organiseren, het jeugdstelsel eenvoudiger te maken en de kosten beter beheersbaar te maken. De open budgetplafonds worden dichtgetimmerd en er wordt overgegaan op taakgerichte bekostiging met vaste budgetten. Gesprekken met 36 jeugdzorg aanbieders over budgetverruiming maken plaats voor inhoudelijke gesprekken met tien geselecteerde jeugdzorgaanbieders, te weten strategische kernpartners. In dit verhaal vertellen Petra Helderman (strategisch adviseur Jeugd gemeente Amsterdam) en Marieke Volbers (afdelingshoofd Jeugd gemeente Amsterdam) hoe ze het Amsterdamse jeugdstelsel samen met tien kernpartners en de verwijzers aan het transformeren zijn en welke uitdagingen ze daarin tegenkomen.

Naar het praktijkverhaal...