Rapport aanbestedingen in het sociaal domein studie naar de uitvoeringslasten en grensoverschrijdendheid

Er is een rapport van Deloitte over de grensoverschrijdendheid en uitvoeringslasten van aanbestedingen in het sociaal domein in Europa. De specifieke Nederlandse situatie is nader toegelicht in dit Nederlandse Addendum.