Report public procurement of social health services study of regulatory burden and the level of cross border dimension

Dit is het rapport van Deloitte over de grensoverschrijdendheid en uitvoeringslasten van aanbestedingen in het sociaal domein in Europa. De specifieke Nederlandse situatie is nader toegelicht in een Nederlandse Addendum.